English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Amalia Przybylska z córką Marią ur. 1877 r. w Broszkowcach, zamieszkała w Kutnie, Izydor Przybylski ur. 1879 r. w Czerniowcach, zamieszkały w Kutnie, urzędnik państwowy, naczelnik urzędu poczty"]