English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = ", ur. 02.03.1869 r. w Żychlinie, syn Teodora Fryderyka Wilhelma i Anny z Laufurbrek, pochodzenie mieszczańskie, budowniczy, zamieszkały w Żychlinie"]