English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Na fotografii posterunkowy Policji Państwowej Józef Szymaniak z żoną Aleksandrą, dwuletnią córką Ewą i NN"]